ПрАТ «Ресторан «Градецький»
Інформація про підприємство


Повідомлення емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів:16.04.2021 підпис
26.03.2020 підпис
15.03.2019
15.03.2018