ПрАТ «Готель-Україна»
Інформація про підприємство


Повідомлення емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів:14.04.2021 підпис
24.03.2020 підпис
10.04.2019
10.04.2018