Поліська СК
Інформація про підприємство


Повідомлення емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів:26.03.2021 підпис
20.03.2020 підпис
25.04.2019
26.03.2018