ПрАТ «ЧБ «Спорттовари»
Інформація про підприємство


Повідомлення емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів:31.03.2021 підпис
31.03.2020 підпис
28.03.2019
21.03.2018